O NAMA

PRIRODNI KISELJAK “PRINCESS” d.o.o.
Društvo za proizvodnju i promet, uvoz-izvoz
Oraš Planje – Tešanj

ID broj: 4218050920003, PDV broj:218050920003
Porezni broj: 05212783
Riješenje kantonalni sud Zenica br: U/I-1505/02
Matični registarski broj upisa subjekta I-8548

Tel: +387 32 660 949
Fax: +387 32 660 959
email: princess.tesanj@bih.net.ba

————

Poslovnica Sarajevo
Ulica Safeta Zajke br. 242, Opština Novi Grad, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 780 045
Fax: +387 33 780 046
Mob: +387 61 996 890
email: princess.tesanj@bih.net.ba

———–

Transakcijski računi:
UniCredit Zagrebačka banka: 3385502200449744
Turkish Bank: 1860001044074074